21. september 2022

REGLER FOR BRUK AV FLYTTBARE GASSOVNER.

I disse tider med høye strømpriser vil sikkert noen i sameiet anskaffe flyttbare gassovner. 

Gass er forbundet med stor brann fare og styret vil minne om hvordan gassovner skal brukes i sameiet.

Styret ved styreleder skal varsles når man går til innkjøp av/skal installere gassovn.

Styret har gjennomgått anbefalinger fra både Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap samt Brann og redningsetatens anbefalinger/ krav til bruk av flyttbare gassovner:

• Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk og bruker, eller vedlikeholder, gassovnen.

• Bruk av ovnen skal foregå i henhold til gjeldende forskrifter og regler.

• Gassovnen må kun benyttes under tilsyn og i rom med tilførsel av friskluft og med god luftsirkulasjon.

• Påse at ovnen har minst 1 meter avstand til møbler, gardiner, klesplagg eller annet brennbart materiale.

• Dersom beboere er borte i flere døgn anbefales at gassbeholder oppbevares utendørs på balkong/terrasse.

• Styret anbefaler at det installeres gassalarm i rom hvor flyttbar gassovn benyttes.

Ved installasjon av gassalarm skal Styreleder ha beskjed.

Vennlig hilsen

Styret