Velkommen til Glommen terrasse

Les mer

HUSEIERNE PUBLISERER HER GRUNN TIL AT DET ER STORE PRISFORSKJELLER PÅ STRØM I NORGE.

Hvorfor kan vi ikke i større grad utveksle strømmen vår innenlands for å motvirke de store forskjellene i strømpris som vi nå ser mellom Sør-Norge og Nord-Norge?

PRISSONER: Norge er delt inn i fem strømregioner. Regionene er som vist på bildet. Øst (N01), Sør (N02), Midt (N03), Nord (N04) og Vest (N05).

Dette er det spørsmålet jeg får oftest om dagen, hvorfor bygger vi ikke nok infrastruktur innenlands for å enklere få fraktet strømmen?

Du har nok lest at vi nå noen steder har overskudd på kraft, mens vi andre steder har underskudd.

Norge er et land med store geografiske forskjeller, og produksjon av kraft og ikke minst forbruket av kraft varierer stort. Kraftproduksjonen bygges naturlig nok der ressursene er.

Men hvorfor klarer vi ikke å sende denne kraften rundt omkring i landet når vi klarer å utveksle kraft med så mange andre land?

Begrenset overføringskapasitet

Siden i vår har det vært rekordhøye priser i sør, mens befolkningen i nord har hatt lavere priser.

Dette skyldes blant annet perioder med produksjonsoverskudd i Nord-Norge og Sverige, samtidig som det er begrenset kapasitet til å frakte produksjonen sørover.

I tillegg er det slik at man i den sørlige delen av Norge i større grad enn resten av landet påvirkes av det høye prisnivået som man ser i Europa nå.

Det er rett og slett fordi Sør-Norge er tettere tilknyttet det europeiske kraftmarkedet gjennom utenlandskablene.

5 ulike prisområder

Kraftsystemet i Norge er nemlig delt inn i ulike områder, der prisene vil variere avhengig av tilgangen på kraft.

Totalt har vi fem prisområder for strøm, Øst-Norge, Sør-Vest-Norge, Midt-Norge, Nord-Norge og Vest-Norge.

Strømprisen for disse fem områdene blir fastsatt på kraftbørsen Nord Pool.

Det er kraftutveksling mellom disse områdene slik at kraften kan flyte fra et område med kraftoverskudd til en sone med kraftunderskudd.

Så vi har altså både innenlandskabler og utenlandskabler. Men hvorfor klarer vi da ikke å flytte overskuddet av kraft innenlands for å balansere? Dette lurer veldig mange på!

Hvorfor bygger vi ikke innenlandskabler?

Alt handler om kapasitet, og økt nettutbygging koster for forbruker.

Statnett har de siste ti årene bygget 2000 kilometer nye høyspentledninger i Norge. De har også igangsatt en rekke byggeprosjekter for å forsterke det eksisterende nettet.

Så selv om nettet er betydelig oppgradert de siste ti årene, øker kapasitetsbehovet enda mer.

Statnett presenterte nylig sin oppdaterte nettutviklingsplan. Den viser at Statnett planlegger å bygge enda mer nett innenlands i kommende tiårsperiode, med investeringer på totalt 60–100 milliarder kroner.

I tillegg skal det meste av eksisterende kraftnett oppgraderes fordi vi har et vedlikeholdsetterslep på svimlende 140 milliarder kroner. Deler av nettet er fra 40- og 50-tallet og må skiftes ut.

Det skal betales i løpet dette tiåret, og siden det er forbrukerne som finansierer strømnettet i Norge så er det også vi som får regningen for utbyggingen.

Påvirker kablene de norske strømprisene?

Infrastrukturen innenlands påvirker altså strømprisen din, men strømprisene i Norge påvirkes også av forholdene i landene vi er knyttet til.

I perioder med lite nedbør og lave temperaturer kan strømprisen i Norge bli høyere enn ellers i Europa. Målet er da at man skal kunne importere rimeligere strøm fra utlandet for å bidra til å holde den norske strømprisen nede og styrke forsyningssikkerheten her hjemme.

I perioder der kraftprisen er høyere i utlandet, kan vi eksportere strøm. Det gir høyere strømpris for norske forbrukere, samtidig som det også gir oss økte eksportinntekter. Det er med andre ord samfunnsøkonomisk lønnsomt, men vil også bidra til at du må betale mer for strømmen.

Kraftoverføring mellom Norge og utlandet gir altså gode inntekter til Statnett som eier utenlandsforbindelsene.

Og selv om det har vært økt fokus på kabler siste tiden, så er dette langt fra nytt. Norge har handlet kraft med andre land siden 1960-tallet.

Norge har forpliktet seg til å dele

I Norge i dag har vi 17 utenlandsforbindelser. Norge er en del av et felles nordisk kraftmarked med Sverige, Danmark og Finland, som igjen er innlemmet i det europeiske kraftmarkedet. I tillegg har vi kabler til Nederland,Tyskland, og Storbritannia.

Krafthandelen er i dag regulert etter egne avtaler og rammeverk. Disse skal legge til rette for en fri krafthandel, uten hindringer mellom landene. Det heter seg at handel skal skje etter prissignaler slik at kraften flyter dit den til enhver tid trengs mest.

Ifølge regjeringen vil det å begrense handelen over utenlandsforbindelsene, enten direkte eller ved en eksportavgift eller lignende i et forsøk på å påvirke strømprisene, være i strid med våre forpliktelser.

Fra Huseierne

Publisert: 12.11.2021

Tekst: Linda Ørstavik Öberg.

I tradisjonens tro inviterer styret igjen til en hyggestund for sameiere. Denne gang også i annekset til Arne og Solveig Meum leil.208 .Det blir servert julegløgg med «nogga attåt»

 Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en hyggelig førjuls stund.

Vennlig hilsen 

Styret i Glommen terrasse Sameie 


Solveig er vår eldste beboer i sameiet. Hun fyldte 98 år i går 9.November. 

Avløpsåpner - Forebyggende tiltak

I løpet av de nærmeste dagene vil det i år igjen bli utdelt en flaske med ”Avløpsåpner”

HVIS VI ALLE KUNNE HELLE AVLØPSÅPNEREN I SLUKENE TORSDAG 4.NOVEMBER så sent som mulig og la det stå å virker over natten  VILLE RESULTATET BLI OPTIMAL.

Vi har en annen type avløps åpner i år enn tidligere. Samme virkemåte som før ,men denne er 100% biologisk nedbrytbar.

Det er et individuelt ansvar og sørge for at alle avløp fungerer som de skal. Samtidig er det slik at et tett avløp i en leilighet, kan medføre problemer i en naboleilighet.

Bruksanvisning :

Hell litt varmt vann i vasken først og 1-2 dl av middelet i avløpet på kjøkkenet ,bad og vaskerom.

La det stå over natten.

Svingen, 1. November 2021

Styret


I år har styret gleden av å invitere til Julebord på Restaurant Slippen. 

Det begynner å bli tradisjon hos oss og det syntes vi er hyggelig. 

Meld dere på allerede i dag slik at vi får oversikt over hvor mange vi blir. 

Vi har bestilt bord i Lillesalen, men det kunne restauranten ikke love. De skulle gjøre så godt de kunne og da regner vi med at det ordner seg slik at vi kan sitte for os selv. 

Tradisjonell Julemeny 2021

Velg mellom de tre hovedrettene:

Hovedrett

Juletorsk,
brunet smør med ristede hasselnøtter
pepperrot, dill, eplekrem,bakt sellerirot og mandelpotetpuré

Ribbetallerken
med julesjysaus, surkål, svisker og glaserte poteter

Lutefisk
servert tradisjonelt med
bacon, ertestuing, hvitsaus og mandelpoteter 

Dessert
Créme brulée-ostekake med multesorbet og karamell

Det er påfyll på hovedretten for de som ønsker det.
Kaffe inkludert og  påfyll følger med desserten.

Meny-pris: kr. 695,-

Påmelding til styret v/ Erik Magnus Paulsen 

e-post:erik@empas.no 

Ved påmelding så oppgi hva dere ønsker å spise. Velg mellom de tre hovedrettene: Juletorsk-Ribbetallerken eller Lutefisk. 

Dessert slipper vi å velge da den serveres med mange gode friske ingredienser.  

Drikke bestilles ved bordet og kommer i tillegg til menyprisen. 

Velkommen til en hyggelig førjulsaften sammen med gode naboer

10. oktober 2021

Kjære leseglade beboere!

Håper leselysten kommer tilbake når høstmørket siger stadig raskere på.

Vi har fått donert en rekke krimbøker, og vi selvoppnevnte bibliotekarer, Bente-Lise Solbakke og undertegnede, har fjernet en del av de bøkene som har stått der veldig lenge og fylt opp med nye. Særlig i de nederste hyllene finnes det mye ny krim. Vi ønsker oss også flere nyere romaner, biografer etc. Da er det bare å levere dem i en pose, og sette ved bokhyllen

Jeg har selv et bibliotek i leiligheten med mange klassiske bøker og biografier. Er dere på jakt etter en spesiell bok kan dere henvende dere til meg, så kan den lånes hvis jeg har den. Skriv til solveig@meum.no.

Håper dere synes at tiltaket vårt er et pluss for fellesskapet i Glommen Terrasse Sameie. 

Bokglad hilsen fra

Bente-Lise og Solveig

Her ser dere et lite utvalg av nye bøker. 

På torsdag skal vi høstklippe bøkhekken. Det er meldt godt dugnadsvær så vi håper på godt oppmøte. 

Etter at vi er ferdig med klipping og opprydding er alle invitert på Pizzalunch på Solveigs Pizza kl. 14:00

Hjertelig velkommen 

Hilsen Styret i GTS

Karin fylte 85 år den 19. August .

8. juli 2021

Dagens dugnad i Hagen.

Styret takker alle i som deltok på dugnaden i dag😊Bøkhekken ble klippet på 2,5 time. Det var ny rekord👏🏻.Dugnaden ble avsluttet med en smakfull Lunch.

Nå er det tid for hekk klipp igjen. Den faste gjengen  Leif Pedersen, Amund Nilsen, Georg Bjørnson, Arnfinn Holt og Erik Magnus Paulsen er klare og vi trenger noen til å rake og samle avskjær i sekker. 

 Velkommen til dugnad