Velkommen til Glommen terrasse

Les mer

Fem myter om boligskatt fra Skatteutvalget

KOMMENTAR: I sin egen ekspertboble og fjernt fra folks virkelighet, har skatteutvalget klekket ut sitt forslag til nytt skattesystem. De spinner dessverre videre på gamle myter om boligskatt, skriver Huseiernes generalsekretær Morten Andreas Meyer i denne kommentaren.

Kommentaren omhandler forslaget til nytt skattesystem som ble lagt frem av Skatteutvalget i desember 2022, og som inneholdt en rekke forslag til endringer i boligskatten.

Les mer om skatteutvalgets forslag: https://www.huseierne.no/nyheter/utvalg-forslar-okt-boligskatt-og-vil-gjeninnfore-arveavgiften/

«Hvor utgangspunkter er galest, blir titt resultatet originalest». Sitatet er fra Peer Gynt, og er fortsatt like aktuelt. Det bekrefter Skatteutvalgets innstilling.

I sin egen ekspertboble og fjernt fra folks virkelighet, har skatteutvalget klekket ut sitt forslag til nytt skattesystem. Utvalgets dyptgripende og drastiske forslag til endringer i boligbeskatningen er i stor grad basert på gale premisser.

Det er synd at utvalget spinner videre på gamle myter slik at de får leve videre.

Myte 1: Folk flest investerer i eget hjem for å tjene penger og bli rike

Skatteutvalgets forslag må hvile på en forestilling om at folk flest investerer i bolig for å tjene penger. Slik er det ikke i virkeligheten.


Boligen er hjemmet vårt og kan slik ikke sammenlignes med bankinnskudd og aksjeplasseringer. Boligen er utgangspunktet for å bygge en trygg og god ramme rundt livene våre. Eierskap innebærer frihet og uavhengighet.

Når skatteutvalget helt mangler denne forståelsen, er det ikke rart at utvalget foreslår å skattlegge hjemmet til folk likt med andre formuesobjekter.

Myte 2: Boligbeskatningen i Norge er langt lavere enn i andre land

Skatteutvalget viderefører også en etablert forestilling om at boligbeskatningen i Norge skiller seg vesentlig fra andre land. Det er ikke riktig. En sammenligning av total boligbeskatning i sju vesteuropeiske land dokumenterer dette.

Boligbeskatningen for høyinntektshusholdningen i Norge er høyere enn i for eksempel Finland, Storbritannia og Spania, mens den samlede boligbeskatningen er lavest for husholdningene med lav og middels inntekt.

Det er også greit å ha med i debatten at absolutt alle land i OECD, med unntak av Colombia, favoriserer bolig i skattesystemet sitt.

Myte 3: Høyere boligskatt gir lavere boligpriser

Skatteutvalget legger ansvaret for deler av boligprisveksten de siste årene på gunstig beskatning. Erfaringene fra Norge gir ikke belegg for en slik påstand.

De siste årene har vi hatt en svært høy boligprisvekst. Samtidig er eiendomsskatten mer enn doblet, verdien av rentefradraget betydelig redusert og skatten på sekundærboliger blitt høyere enn skatten på aksjeverdier.

Boligskattene og boligprisene har altså økt samtidig.

Det er ikke økt skatt som vil få boligprisene ned. Det er det økt boligbygging som vil bidra til. Housing Lab ved Oslo Met har i en studie dokumentert at bygging av 10.000 nye boliger i hovedstaden vil redusere boligprisene med 10 prosent.

Myte 4: Overinvestering i bolig fortrenger investeringer i samfunnsøkonomisk mer lønnsomme områder

Skatteutvalget har en forestilling om at nordmenns investering i eget hjem, fortrenger investeringer i andre mer samfunnsøkonomisk «riktige» investeringer.

Denne påstanden ble tilbakevist av utvalget som utredet kapitaltilgangen til næringslivet for et par år tilbake. Dette utvalget konkluderte med at det ikke er vanskelig å skaffe kapital til ny næringsvirksomhet eller utvidelse av eksisterende.

Skatteutvalget skaper også inntrykk av at investering i boliger er passive investeringer som ikke er særlig verdiskapende.

En slik påstand er til å undres over. Boligbygging, rehabilitering og løpende vedlikehold bidrar til omfattende verdiskaping og sysselsetting.

I en rapport Ny Analyse laget i 2018, er det beregnet at aktive boligeiere bidrar til sysselsetting av ca. 180.000 årsverk og omsetning i ulike næringer på ca. 220 milliarder kroner. Dette gir i sin tur skatte- og avgiftsinntekter til staten på ca. 70 milliarder kroner.

«Økt boligskatt vil særlig ramme vanlige husholdninger som har en større andel av sine verdier i egen bolig enn hva som er tilfelle for den mest formuende delen av befolkningen.»

Myte 5: Dagens boligbeskatning øker forskjellene

Skatteutvalget fremstiller dagens boligbeskatning som et system som øker forskjellene. Lavere skatt på bolig enn annen formue, er imidlertid et bidrag til å gjøre forskjellene mindre mellom lønnsmottakere og store kapitaleiere.

Økt boligskatt vil særlig ramme vanlige husholdninger som har en større andel av sine verdier i egen bolig enn hva som er tilfelle for den mest formuende delen av befolkningen. For de rikeste vil økt boligskatt bety lite.

Et effektivt skattesystem som sikrer god fordeling, er viktig for å utvikle velferdssamfunnet vårt. En diskusjon om endringer i systemet må også omfatte boligbeskatningen.

Huseierne mener diskusjonen må ta utgangspunkt i en grunnleggende forutsetning – at skattesystemet gjør det mulig for folk med vanlige jobber og inntekter å bo i og ta vare på eget hjem.

Da må diskusjonen fremover ta utgangspunkt i fakta og ikke myter.

Publisert: 09.01.2023

Av: Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne

Takk til alle i Svingen 4 for hyggelige stunder på dugnader og sammenkomster i 2022.

Vi håper på et godt år for sameiet i 2023 selv om spådommene ellers i verden er dystre. 

Med håp om mindre virus og sykdom, ønsker vi dere alle er riktig godt nytt år!

Hilsen

Solveig Meum - Solveig Mirjam Buvig - Arnfinn Holt - Vidar Aakre Johannessen - Erik Magnus Paulsen

Og for sikkerheten - HMS konsulent Øivind Bragå 

28. desember 2022

3 Garderobeskap gis bort

Britt og Arnfinn Holt har 3 like garderobeskap som de vil gi bort. ( se bilde) 

Kjenner dere noen som trenger de så er de klare til å hentes. 

Kontakt Arnfinn på telefon 469 35 280

Nina og Vidar har også fått en bærepose med godsaker til jul levert utenfor døra i 2.dre etasje.( se bilde) 

Er det noen som kan løse gåten? 


Vi GRATULERER Inger Lise Bengtson med 80 årsdagen i dag 24 desember 🎄

Nina-Iren Aakre Johannessen fyller 50 år i dag. VI GRATULERER🌹🎈🎉🍾🥂

13. desember 2022

Julegløgg i Svingen.

Hyggelig jule sammenkomst i leilighet 208 i kveld med julegløgg, kaptein Morgan, lussekatter og annet digg. Vi var 18 personer tilstede. Dessverre var det noen som var forhindret fra å delta pga forkjølelse.


11. desember 2022

BRANNSIKKERHET I JULEN

 Julen nærmer seg og det er viktig å ha fokus på brannsikkerheten. På grunn av kulden så fyres det mye mere enn vanlig også her i sameiet. Vi ser jo i aviser og på nettet at det er flere branner også i denne perioden.

 

Styret minner den enkelte om hvor viktig det er å holde fokus på brannsikkerheten i denne perioden.

 

• Sjekk at komfyr og øvrige apparater er slått av.

• Sjekk at julebelysning som ikke trenger å stå på, er slått av og kontakt trukket ut. Brannvernforeningen følger opp dette og sier ”Skru av julebelysning om natten eller når du reiser bort”.

• Sjekk at ingen ovner, transformatorer eller ladere er tildekket.

• Sjekk at levende lys er slukket.

• Ikke lad mobilen når du sover.

 

I tillegg vil vi i Styret legge til følgende:

 

• Husk også å benytte viftene for komfyr og peis slik at vi unngår røykutslag i leiligheten som kan gi oss ”falske” alarmer.

• Vi minner også om at ingen må ta ned røykvarsleren til fellesanlegget eller trykke inn testknappen. Dette vil utløse alarmen i alle leilighetene.

 

Styret i GTS ønsker alle en trygg og GOD JUL

  

Svingen, 11.desember 2022

For Styret

Øivind Bragå HMS konsulent 

​                

Avløpsåpner - Forebyggende tiltak.

I løpet av de nærmeste dagene vil det i år igjen bli utdelt en flaske med ”Avløpsåpner”

HVIS VI ALLE KUNNE HELLE AVLØPSÅPNEREN I SLUKENE TIRSDAG 6.DESEMBER så sent som mulig og la det stå å virker over natten VILLE RESULTATET BLI OPTIMAL.

Vi har en annen type avløps åpner i år enn tidligere. Samme virkemåte som før ,men denne er 100% biologisk nedbrytbar.

Det er et individuelt ansvar og sørge for at alle avløp fungerer som de skal. Samtidig er det slik at et tett avløp i en leilighet, kan medføre problemer i en naboleilighet.

Bruksanvisning :

Hell litt varmt vann i vasken først og 1-2 dl av middelet i avløpet på kjøkkenet ,bad og vaskerom.

La det stå over natten.

Svingen, 2.desember 2022

Styret

29. november 2022

Jul i Svingen

Da nettene blir lange og kulda setter inn da blir det ….

Jul i Svingen