Velkommen til Glommen terrasse

Les mer

Takk til alle i Svingen 4 for hyggelige opplevelser i 2021.

Med håp om et bedre nytt år i 2022 med mindre virus og sykdom, ønsker vi dere alle er riktig godt nytt år!

Hilsen 

Solveig Meum - Solveig Mirjam Buvig - Arnfinn Holt - Vidar  Aakre Johannessen - Erik Magnus Paulsen 

Og for sikkerheten  - HMS Kællen Øivind Bragå 


Etter 24 år som eiendomsmegler ved flere av byens største meglerhus, bestemte Vidar Aakre Johannessen for å ta opp kampen mot de store kjedene på egen hånd i 2019. Det ga umiddelbart resultater.

– Det har egentlig gått veldig bra, sier en fornøyd Aakre Johannessen i Aakre Eiendoms & Landbruksmegling.


Den erfarne eiendomsmegleren har bakgrunn fra DNB, Koppang, Foss & Co og Stavlund. Han har jobbet mye med landbrukseiendommer, og solgt alt fra hytter med strandlinje til en bondegård i Setesdal.

I 2019 følte han tiden var inne for å prøve seg på egen hånd.

– Jeg har vært i bransjen i godt over 20 år og har sånn sett skaffet meg mange gode kontakter og faste kunder. Jeg gikk lenge med en drøm om å starte for meg selv, og etter et lite «push» fra kona så tok jeg endelig steget i 2019, sier han.

Meglerhuset med kontorlokaler like ved gangbrua på Værste er et av byens ferskeste og minste meglerhus. I bedriften jobber Aakre Johannessen selv med boligsalg, mens kona Nina tar seg av det administrative.

I tillegg er en tredjeperson ansatt som fagansvarlig ved meglerhuset.

Over all forventning

– Hva var det som gjorde at dere våget å satse på egen hånd i 2019?

– Vi hadde kommet til et punkt i livet der vi følte at det var riktig å satse, både med tanke på familiesituasjonen og økonomien. Samtidig hadde vi jo stor tro på at vi skulle klare å lykkes, sier han.

Og regnskapet for 2020 viser at starten har gått over all forventning. Med i overkant av tre millioner kroner i inntekter kunne det lille meglerhuset vise til et overskudd på nesten 700.000 kroner før skatt i sitt første fulle driftsår.

– Jeg var vel egentlig forberedt på at det ville ta litt lengre tid, men allerede fra starten merket vi at det var full fart. Det gikk egentlig over all forventning, sier han.

Men også i eiendomsbransjen var det nervøs stemning da koronapandemien skylte innover landet i mars i fjor. For et nystartet meglerhus skapte pandemien usikkerhet.

– Der og da var jeg vi litt nervøse. Ingen visste jo hva som ville skje de neste månedene. Men heldigvis viste seg raskt at nordmenn fortsatte å kjøpe og selge boliger. 2020 ble jo et solid år for hele bransjen, sier han.

Aakre Eiendoms & Landbruksmegling

Til tross for stor usikkerhet i markedet i begynnelsen av koronapandemien, har oppdragene strømmet på for Aakre Eiendoms & Landbruksmegling. Foto: Geir A. Carlsson

Står på egne ben

Aakre Eiendoms & Landbruksmegling er også, sammen med Stavlund, det eneste meglerhuset i byen som ikke er eid av en større kjede.


– Vi bestemte oss tidlig for at vi ville forsøke å få til noe på egen hånd. Det gjør naturligvis at vi ikke får noe som helst gratis, men samtidig har vi full kontroll selv. Det viktigste for oss er å levere på kvalitet og pris, og vi føler at vi klarer det like godt ved å stå på egne ben, sier han.


Aakre Johannessen ser optimistisk på fremtiden – til tross for at pandemien fortsatt holder sin klamme hånd over markedet.


– Markedet er selvfølgelig avhengig av flere faktorer, som blant annet renteoppgang, koronapandemien og andre ting. Men det skjer mye positivt i Fredrikstad om dagen. Byen har skapt seg et navn som gjør at innbyggerne ønsker å fortsette å bo her, samtidig som innflyttere fra andre steder finner det attraktivt å flytte til byen. Det er mye med Fredrikstad som gjør at vi ser på fremtiden med optimistiske øye, sier han.

Oppslaget er hentet fra Fredrikstad Blad - Fb.no 

Styret ønsker alle i Glommen terrasse sameie en riktig god jul og et godt nyttår. 

Styret takker alle for at vi har et godt bomiljø i Svingen 4. 

Styret har sett at det er behov for å bli kvitt større saker som ikke kan kastes i vanlig husholdnings avfall. 

Nå slipper vi å kjøre til Frevar på øra for å kaste slikt avfall. 

Det som kalles farlig avfall så som Elektriske artikler - eks. Elektronovner- vaffeljern - Gamle PC – og lignede.

Har kan dere også bli kvitt :

  • Lyspærer- Batterier - ødelagte skjøteledninger - el. kontakter og lignende 
  • Brukte malings spann med og uten rester
  • Artiklene som kastes skal ikke være innpakket.
  • Store ting skal settes i hyllene -Små artikler skal legge i de røde boksene

Nøkkel til skapet henger på veggen der de små røde boksene sto før. 

Alt farlig avfall skal alltid settes ut i miljøskapet. 

HUSK Å LÅSE SKAPET OG HENGE NØKKEL PÅ PLASS IGJEN. 

Vennlig hilsen 

Styret
                                         
                        

Styret har inngått ny avtale med  Viken Fiber - Altibox (Internett-TV) 

Prisen som sameiet betaler og som ligger inne i felleskostnadene du betaler har økt med kr. 40,-( Fra kr.359,- til kr. 399,-) 

Oppstart er satt til 01.02.2022.

Montør tar kontakt (antagelig på telefon) med de som skal ha bytte av hjemmesentraler for avtale. I disse tider har de strengere rutiner. Mer info om dette finner du Altibox sine hjemmesider https://www.vikenfiber.no/koronavirus.

Alle som ikke har ny dekoder, vil få tilsendt det antall dekodere de har i dag. De som eventuelt allerede har dekoder av typen Huawei Q22, trenger ikke bytte og vil heller ikke få ny dekoder tilsendt. Det er viktig at ingen kobler opp de nye dekoderne før oppstart 01.02.22. Gamle dekodere kan settes ned i vårt nye miljøskap som blir klargjort i disse dager. ( Dette får du nærmere beskjed om når miljøskapet er klar til bruk)

Altibox oppretter en link som blir sendt ut på SMS. Gjennom denne linken kan beboerne forhåndsbestille eventuelle ekstra tjenester. Den kommer ca. 2 uker før oppstart. Siden vi skal inn på Flex M avtalen har hver enkelt beboer mulighet til å velge hva de vil ha i sin pakke. Er det noen som Altibox ikke hører fra blir du automatisk satt på pakken med Internett 200/200 mbits og tv. ( Den pakken er inkludert i felleskostnadene )Dette kan endres via link før oppstart eller ved å ringe inn til kundesenteret etter oppstart.

Alle tidligere oppkjøp med unntak av telefon og TV pakker med bindingsrabatt blir nullstilt ved oppstart. Det vil si at ønsker man mer enn det som er inkludert i ny avtale må dette bestilles, enten gjennom link Altibox  sender ut eller ved å ringe inn til kundesenteret etter oppstart.

Fra 01.02.2022, kan beboerne logge seg på mine sider https://www.altibox.no/login/ og velge inn ønskede kanaler. Trenger man hjelp med innlogging, ta kontakt med kundesenteret til Altibox på telefon 21 45 45 00.

Vennlig hilsen 

Glommen Terrasse Sameie  - Styret 


15. desember 2021

BRANNSIKKERHET

Julen nærmer seg, og som vanlig går Norsk Brannvernforening og flere forsikringsselskaper ut med advarsler på nettet om brannfaren i julemåneden.

Styret i sameiet følger opp dette og minner den enkelte om hvor viktig det er å holde fokus på brannsikkerheten i denne perioden.

• Sjekk at komfyr og øvrige apparater er slått av.

• Sjekk at julebelysning som ikke trenger å stå på, er slått av og kontakt trukket ut. Brannvernforeningen følger opp dette og sier ”Skru av julebelysning om natten eller når du reiser bort”.

• Sjekk at ingen ovner, transformatorer eller ladere er tildekket.

• Sjekk at levende lys er slukket.

• Ikke lad mobilen når du sover.

I tillegg vil vi i Styret legge til følgende:

• Husk også å benytte viftene for komfyr og peis slik at vi unngår røykutslag i leiligheten som kan gi oss ”falske” alarmer.

• Vi minner også om at ingen må ta ned røykvarsleren til fellesanlegget eller trykke inn testknappen. Dette vil utløse alarmen i alle leilighetene.

Styret i GTS ønsker alle en trygg og GOD JUL

Svingen, 15.desember 2021

For Styret

Øivind Bragå


HUSEIERNE PUBLISERER HER GRUNN TIL AT DET ER STORE PRISFORSKJELLER PÅ STRØM I NORGE.

Hvorfor kan vi ikke i større grad utveksle strømmen vår innenlands for å motvirke de store forskjellene i strømpris som vi nå ser mellom Sør-Norge og Nord-Norge?

PRISSONER: Norge er delt inn i fem strømregioner. Regionene er som vist på bildet. Øst (N01), Sør (N02), Midt (N03), Nord (N04) og Vest (N05).

Dette er det spørsmålet jeg får oftest om dagen, hvorfor bygger vi ikke nok infrastruktur innenlands for å enklere få fraktet strømmen?

Du har nok lest at vi nå noen steder har overskudd på kraft, mens vi andre steder har underskudd.

Norge er et land med store geografiske forskjeller, og produksjon av kraft og ikke minst forbruket av kraft varierer stort. Kraftproduksjonen bygges naturlig nok der ressursene er.

Men hvorfor klarer vi ikke å sende denne kraften rundt omkring i landet når vi klarer å utveksle kraft med så mange andre land?

Begrenset overføringskapasitet

Siden i vår har det vært rekordhøye priser i sør, mens befolkningen i nord har hatt lavere priser.

Dette skyldes blant annet perioder med produksjonsoverskudd i Nord-Norge og Sverige, samtidig som det er begrenset kapasitet til å frakte produksjonen sørover.

I tillegg er det slik at man i den sørlige delen av Norge i større grad enn resten av landet påvirkes av det høye prisnivået som man ser i Europa nå.

Det er rett og slett fordi Sør-Norge er tettere tilknyttet det europeiske kraftmarkedet gjennom utenlandskablene.

5 ulike prisområder

Kraftsystemet i Norge er nemlig delt inn i ulike områder, der prisene vil variere avhengig av tilgangen på kraft.

Totalt har vi fem prisområder for strøm, Øst-Norge, Sør-Vest-Norge, Midt-Norge, Nord-Norge og Vest-Norge.

Strømprisen for disse fem områdene blir fastsatt på kraftbørsen Nord Pool.

Det er kraftutveksling mellom disse områdene slik at kraften kan flyte fra et område med kraftoverskudd til en sone med kraftunderskudd.

Så vi har altså både innenlandskabler og utenlandskabler. Men hvorfor klarer vi da ikke å flytte overskuddet av kraft innenlands for å balansere? Dette lurer veldig mange på!

Hvorfor bygger vi ikke innenlandskabler?

Alt handler om kapasitet, og økt nettutbygging koster for forbruker.

Statnett har de siste ti årene bygget 2000 kilometer nye høyspentledninger i Norge. De har også igangsatt en rekke byggeprosjekter for å forsterke det eksisterende nettet.

Så selv om nettet er betydelig oppgradert de siste ti årene, øker kapasitetsbehovet enda mer.

Statnett presenterte nylig sin oppdaterte nettutviklingsplan. Den viser at Statnett planlegger å bygge enda mer nett innenlands i kommende tiårsperiode, med investeringer på totalt 60–100 milliarder kroner.

I tillegg skal det meste av eksisterende kraftnett oppgraderes fordi vi har et vedlikeholdsetterslep på svimlende 140 milliarder kroner. Deler av nettet er fra 40- og 50-tallet og må skiftes ut.

Det skal betales i løpet dette tiåret, og siden det er forbrukerne som finansierer strømnettet i Norge så er det også vi som får regningen for utbyggingen.

Påvirker kablene de norske strømprisene?

Infrastrukturen innenlands påvirker altså strømprisen din, men strømprisene i Norge påvirkes også av forholdene i landene vi er knyttet til.

I perioder med lite nedbør og lave temperaturer kan strømprisen i Norge bli høyere enn ellers i Europa. Målet er da at man skal kunne importere rimeligere strøm fra utlandet for å bidra til å holde den norske strømprisen nede og styrke forsyningssikkerheten her hjemme.

I perioder der kraftprisen er høyere i utlandet, kan vi eksportere strøm. Det gir høyere strømpris for norske forbrukere, samtidig som det også gir oss økte eksportinntekter. Det er med andre ord samfunnsøkonomisk lønnsomt, men vil også bidra til at du må betale mer for strømmen.

Kraftoverføring mellom Norge og utlandet gir altså gode inntekter til Statnett som eier utenlandsforbindelsene.

Og selv om det har vært økt fokus på kabler siste tiden, så er dette langt fra nytt. Norge har handlet kraft med andre land siden 1960-tallet.

Norge har forpliktet seg til å dele

I Norge i dag har vi 17 utenlandsforbindelser. Norge er en del av et felles nordisk kraftmarked med Sverige, Danmark og Finland, som igjen er innlemmet i det europeiske kraftmarkedet. I tillegg har vi kabler til Nederland,Tyskland, og Storbritannia.

Krafthandelen er i dag regulert etter egne avtaler og rammeverk. Disse skal legge til rette for en fri krafthandel, uten hindringer mellom landene. Det heter seg at handel skal skje etter prissignaler slik at kraften flyter dit den til enhver tid trengs mest.

Ifølge regjeringen vil det å begrense handelen over utenlandsforbindelsene, enten direkte eller ved en eksportavgift eller lignende i et forsøk på å påvirke strømprisene, være i strid med våre forpliktelser.

Fra Huseierne

Publisert: 12.11.2021

Tekst: Linda Ørstavik Öberg.

I tradisjonens tro inviterer styret igjen til en hyggestund for sameiere. Denne gang også i annekset til Arne og Solveig Meum leil.208 .Det blir servert julegløgg med «nogga attåt»

 Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en hyggelig førjuls stund.

Vennlig hilsen 

Styret i Glommen terrasse Sameie 


Solveig er vår eldste beboer i sameiet. Hun fyldte 98 år i går 9.November. 

Avløpsåpner - Forebyggende tiltak

I løpet av de nærmeste dagene vil det i år igjen bli utdelt en flaske med ”Avløpsåpner”

HVIS VI ALLE KUNNE HELLE AVLØPSÅPNEREN I SLUKENE TORSDAG 4.NOVEMBER så sent som mulig og la det stå å virker over natten  VILLE RESULTATET BLI OPTIMAL.

Vi har en annen type avløps åpner i år enn tidligere. Samme virkemåte som før ,men denne er 100% biologisk nedbrytbar.

Det er et individuelt ansvar og sørge for at alle avløp fungerer som de skal. Samtidig er det slik at et tett avløp i en leilighet, kan medføre problemer i en naboleilighet.

Bruksanvisning :

Hell litt varmt vann i vasken først og 1-2 dl av middelet i avløpet på kjøkkenet ,bad og vaskerom.

La det stå over natten.

Svingen, 1. November 2021

Styret