Velkommen til Glommen terrasse

Les mer

Velkommen til dugnad fredag 7.oktober kl10:00. Da skal vi klippe Bøkhekken.

Vi trenger folk til å klippe hekk, rake og samle sammen avskjær i sekker.

Etter dugnaden Kl.14:00 inviterer vi til Pizza og godt drikke på Solveigs Pizza.

Hjertelig velkommen hilsen  Styret i Glommen Terrasse Sameie 

I disse tider med høye strømpriser vil sikkert noen i sameiet anskaffe flyttbare gassovner. 

Gass er forbundet med stor brann fare og styret vil minne om hvordan gassovner skal brukes i sameiet.

Styret ved styreleder skal varsles når man går til innkjøp av/skal installere gassovn.

Styret har gjennomgått anbefalinger fra både Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap samt Brann og redningsetatens anbefalinger/ krav til bruk av flyttbare gassovner:

• Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk og bruker, eller vedlikeholder, gassovnen.

• Bruk av ovnen skal foregå i henhold til gjeldende forskrifter og regler.

• Gassovnen må kun benyttes under tilsyn og i rom med tilførsel av friskluft og med god luftsirkulasjon.

• Påse at ovnen har minst 1 meter avstand til møbler, gardiner, klesplagg eller annet brennbart materiale.

• Dersom beboere er borte i flere døgn anbefales at gassbeholder oppbevares utendørs på balkong/terrasse.

• Styret anbefaler at det installeres gassalarm i rom hvor flyttbar gassovn benyttes.

Ved installasjon av gassalarm skal Styreleder ha beskjed.

Vennlig hilsen

Styret


19. september 2022

Nymalt i dag.

I dag er skapet for farlig avfall og ståldørene til søppelrom og garasje nymalte.

De falt mere inn i landskapet.

Styret 

Brannøvelse med kontroll av varslingsanleggene vil bli avholdt14. september

Alarmen i det trådløse varslingsanlegget med røykdetektorer i hver boenhet og brannvarslingssystemet til sprinkleranlegget vil bli utløst ca.kl.13.00. 

 Vi ber om at alle som er hjemme og hører alarmene møter i 1.etasje ved hovedinngangen for registrering eller viser seg på svalgangen slik at styret kan registrere responstiden.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret eller Øivind Bragå

Svingen, 4.september 2022

Styret


Styret har i år igjen gleden av å invitere til Julebord på Restaurant Slippen.

Det har blitt en tradisjon hos oss og det syntes vi er hyggelig.

Sett av kvelden/dagen torsdag 24. november til en hyggelig sammenkomst med gode naboer. 

Vi har bestilt bord i Lillesalen, men det kunne restauranten heller ikke i år love sikkert.  

De skulle gjøre så godt de kunne og da regner vi med at det ordner seg, slik at vi kan sitte litt for oss selv. 

Meny og pris kommer vi tilbake til.

Vennlig hilsen  Styret  

31. august 2022

Plan over ildsteder

I 2006 utarbeidet styret i sameie en plan over ildsteder som var installert i bygget vårt.

Fredrikstad Kommune, Feiervesenet, skal ha oversikt over hvilke leiligheter som har ovner/ peiser, og når disse er installert.

Sameiet betaler feieavgift for de leilighetene som har installert ildsted uansett om det brukes eller ikke.

Siden vi har flere nye beboere siden 2006 og at noen har skiftet ut gamle ovner eller peiser, så ber vi om at alle leilighetene sender tilbakemelding til styret v/HMS konsulent Øivind Bragå med informasjon om dette.

Tilbakemeldingen må inneholde følgende informasjon:

• Type ildsted, peis eller ovn, med glassdør eller ståldør

• Fabrikat/ modell

• Installasjons tidspunkt (år)

Dersom det ikke er gjort endringer siden 2006, skal dette også oppgis til HMS konsulent Øivind Bragå i sameiet, slik at vi kan lage en ny oppdatert liste/ tabell og sende til Feiervesenet.

Tilbakemeldingen kan sendes til Øivind Bragå på e-post: bragaoivind@gmail.com eller telefon 91396951.

Vennlig hilsen

Glommen Terrasse Sameie

Erik Magnus Paulsen

Styreleder


Torsdag 4.august ble det luket i hekkene ned mot elven. Det var folk fra Kirkens bymisjon som utførte arbeidet. 

Vi kan si oss ganske fornøyd med jobben. 

Styret 

27. juni 2022

God dugnad i dag.

I dag var vi 14 på dugnad, trods regn til å begynne med, ble vi ferdig med Bøk-hekken.

Ugress luking i mispelhekken ble det ikke noe av i dag.

Luking av mispelhekken er bestilt fra Kirkens Bymisjon og blir utført i første uke av august.

Vennlig hilsen 

Styret 

Vi håper på pent vær innimellom regnbyger i morgen.

 Dugnaden går som planlagt. Etter dugnaden kl.14:15 inviterer vi til «dugnads Lunch»på Solveigs Pizza.

Velkommen  

Nå er det tid for hekk klipp igjen. For utenom hekk klipp har vi behov for å luke i mispelhekken ned  mot elven. Vi trenger også noen til å rake og samle avskjær i sekker fra Bøk hekken. 


 Velkommen til dugnad 

Vennlig hilsen Styret.