Internett lenker/Byferga-Fredrikstad kommune/lovdata


Byferga Byferga/Fredrikstad kommune:https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/Vann-vei-trafikk/byfergene

Lovdata/eierseksjonsloven:https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-6

Lovdata/eierseksjonsloven:https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-65

Loven av 2017 tr├ądte i kraft 01.01.2018. Noen bestemmelser trer ikraft 011.07.2018    
Opprettet:  03.feb 2018