27. mars 2019

Torsdag 28. og fredag 29.mars blir det redusert fremkomlighet fra garasjen og parkering.

Beklager!! I forrige melding var det feil dato. Meldingen gjelder arbeider som skal gjøres denne uke. Torsdag 28. mellom kl.9.30 og 12:00 blir utkjøringen fra garasjen asfaltert og utkjøringen blir stengt i denne perioden. På fredag 29.mars mellom 09:00 og 12:00 vil veien/gjeste parkeringsplassene bli feiet. I denne perioden vil gjesteparkeringen bli avstengt.