9. april 2019

Ombygging ved garasjenedkjørsel skjer torsdag 11.april fra kl.09:00 til 12:00

Vi har fått ny dato fra entreprenør for den tidligere varslet asfaltering av garasjenedkjørsel. Vi gjør denne ombyggingen fordi lave biler subber ned i bakken ved utkjørsel. I perioden mellom kl.9:00 til 12:00 vil det ikke være mulig med ut og innkjøring til fellesgarasje anlegget. Vennlig hilsen Styret V/ Arnfinn Holt