12. april 2019

Ny tid for besøk fra Norsk Brannvern for kontroll av Brannalarm og slukkeapparater.

Representant fra Norsk Brannvern skulle vært hos oss 9. april, men pga misforståelse internt hos dem uteble kontrollbesøket denne dagen. Vi har nå fått nye datoer : Onsdag 24. april og Tirsdag 30. april mellom klokken 17:00 og 21:00. Fint om dere kan være hjemme en av disse to kveldene for å ta imot representanten fra Norsk Brannvern, Se forøvrig vedlegg for mer informasjon. Hilsen Øivind BragåVedlegg:
Norsk Brannvern årlig 2019.pdf  (220,6 KB)