21. september 2019

Ansvar for vedlikehold av utvendig aluminiums-rekkverk på terrasser og vedlikehold av terrassegulv.

Aluminiums-rekkverkene på byggets østside/mot elven er blitt stygge. (Rust og korrosjon) Styret har ikke vært helt sikre på hvem som har ansvaret for vedlikeholdet og derfor har vi henvendt oss til Huseiernes Landsforbund for en uttalelse om dette. ( Se også vedlegg) Svaret er at det er felleskostnad som sameiet må ta og det malerarbeidet vil bli utført neste år. Vi erfarer at det er lekkasjer fra flere terrasser ned til underliggende leiligheter i bygget og her har det også vært tvil om hvem sitt ansvar dette er. Vi henvendte oss til Huseiernes Landsforbund for å komme med en uttalelse om det ansvarsforholdet her også. Svaret her er at løse fliser på terrasse gulvet er sameiers ansvar. Altså ditt. Hvis det er brudd på membran som er en del av konstruksjonen så er det sameiets ansvar. I slike tilfeller må membran repareres eller skiftes og nye fliser legges for sameiets kostnad, ( Se vedlagte brev fra adv. Per Sannrud i Advokatfirma Ytterbøl & Co )