Henvendelser til styret

Her kan man stille spørsmål til styret, se hvilke andre spørsmål som er stilt til styret, og hva styret har svart.  Det er ikke lagt inn noen spørsmål , eller du må logge inn for å se de