Empirehuset og Renessansehagen på Isegran

Bakgrunnshistorie: Et meget forseggjort og detaljert kart over Isegran fra midten av 1700-tallet viser nøye hvordan situasjonen var omkring nåværende hovedhus, (også kalt Isegranhuset og empirehuset), på Isegrans nordøstre odde. Situasjonen var ganske annerledes enn den fortoner seg i dag. Hovedhuset hadde den gang et sidebygg som vendte sydover. På odden og ut i elven lå et stort mølleanlegg med bygninger og 5 store møllehjul. Det interessante er at kartene viser konturene av et hageanlegg i tilknytning til hovedhuset. Hagen ligger mellom nordre fasade og elven, det er tilnærmet kvadratisk, igjen delt i fire kvadratiske deler begrenset av grusganger. Et renessanse-inspirert hageanlegg, en svært vanlig hageform her til lands på 1700-tallet. Fredrikstads anerkjente arkeolog og statsstipendiat Erling Johansen tok initiativet til å restaurere hagen i 1985. I dag holder en dugnadsgjeng Renessansehagen i stand.

Klikk på et bilde for å se detaljer