23. desember 2020

Behandling av julepapir og elektronikk i Julen 2020

Fredrikstad kommune har også i år sendt oss sekker beregnet for julepapir. Det er stoffer i en del av dette papiret som er av en slik beskaffenhet at det ikke bør brennes sammen med vanlig restavfall. Sekkene ligger i rommet ved siden av postkassene i foajeen. De kan fylles med julepapir og legges ned i avfallsrommet. De røde boksene i avfallsrommet er beregnet bare for retur av ”små-elektronikk” som batterier o.l. Større elektronikk kan returneres til forretninger som selger elektriske artikler. De har plikt til å ta produkter i retur- kostnadsfritt. Vennlig hilsen Styret