19. april 2021

Invitasjon til dugnad i hagen mandag 26.april fra kl.10:00

Nå er det fin tid til å klippe krypmispelen og de andre buskene som trenger beskjæring. Det vil bli en del avskjær som skal samles i sekker så vi håper på at mange kan delta et par timer. Det blir dessverre ingen samlet bespisning etter dugnaden pga korona restriksjoner. Det håper vi at vi kan få til på dugnaden i mai måned. Vennlig hilsen Styret