24. juni 2021

Farlig avfall - El.artikler og batterier.

Store ting som ikke går ned i de røde boksene (5stk) blir ikke hentet. Slikt materiell må vi selv bringe til en eller annen mottaker stasjon f.eks på Øra eller til en el.forhandler. De plikter å motta slikt materiell. 


Vennlig hilsen

Styret