4. oktober 2021

Invitasjon til dugnad på Bøkhekken torsdag 7.oktober 2021 kl. 10:00

På torsdag skal vi høstklippe bøkhekken. Det er meldt godt dugnadsvær så vi håper på godt oppmøte. 

Etter at vi er ferdig med klipping og opprydding er alle invitert på Pizzalunch på Solveigs Pizza kl. 14:00

Hjertelig velkommen 

Hilsen Styret i GTS