31. januar 2022

ENERGIØKONOMISERING I GLOMMEN TERRASSE SAMEIE

Tilbud på Varmepumpe – Luft til luft

Styret har innhentet tilbud på varmepumper.

AC Senteret har vært på befaring og kommet med priser og anbefalinger.

Priser for leilighetene i 1-2 og 3 etasje

Gulvmodell - Fujitsu 12kvcb (se vedlagt produktark) inkl. materiell for og med

montering – kr. 24 990,-

Veggmodell - Fujitsu Norgespumpa 5,9 (se vedlagt produktark) inkl. matriell for og med montering – Kr. 22 990,-

Strøm opplegg kommer i tillegg

• For de som ønsker ekstra varmepumpe på soverom anbefales det å montere en mindre enhet som vil koste kr. 15 000,- ink. montering .Splitt modeller som har to inne deler anbefales ikke som varmepumpe, de egner seg kun som aircondition.

• Service på anlegget anbefales utført annethvert år og koster kr. 1 790,-

• Utedelen har et støynivå på max 50 desibel - Meget støy svak.

• Levetid på anlegget er ca. 12 -15 år

• Besparelse på strømutgiftene i det område varmepumpen dekker er ca. 30% .Regnet i perioden september til mars.             Anlegger kan være innspart på 5 år.

• Brukes varmepumpen som aircondition om sommeren blir innsparingen mindre, men komforten i leiligheten bedre

• Utedelen må monteres på den enkeltes terrasse og slik at utedelen ikke er synlig på fasaden.

• I første etasje må utedelen settes inn i egen kasse og males grå som eksisterende vinduskarmer og beslag.     Kassen/beskyttelses hus fås kjøpt f.eks på Byggmax til ca. kr.2 500,-

Er du interessert i dette tilbudet så gi en tilbakemelding på epost: erik@empas.no eller mobil 90911870 

Vennlig hilsen

Styret
Vedlegg:
Produkt_Fujitsu_Norgespupmpa.pdf  (180,4 KB)