21. mars 2022

Nostalgi - 21 år siden “Still going strong”

Det er nå 21 pr siden Glommen terrasse ble etablert. Fremdeles er naboene våre like unge og freche.