27. juni 2022

God dugnad i dag.

I dag var vi 14 på dugnad, trods regn til å begynne med, ble vi ferdig med Bøk-hekken.

Ugress luking i mispelhekken ble det ikke noe av i dag.

Luking av mispelhekken er bestilt fra Kirkens Bymisjon og blir utført i første uke av august.

Vennlig hilsen 

Styret