31. august 2022

Plan over ildsteder

I 2006 utarbeidet styret i sameie en plan over ildsteder som var installert i bygget vårt.

Fredrikstad Kommune, Feiervesenet, skal ha oversikt over hvilke leiligheter som har ovner/ peiser, og når disse er installert.

Sameiet betaler feieavgift for de leilighetene som har installert ildsted uansett om det brukes eller ikke.

Siden vi har flere nye beboere siden 2006 og at noen har skiftet ut gamle ovner eller peiser, så ber vi om at alle leilighetene sender tilbakemelding til styret v/HMS konsulent Øivind Bragå med informasjon om dette.

Tilbakemeldingen må inneholde følgende informasjon:

• Type ildsted, peis eller ovn, med glassdør eller ståldør

• Fabrikat/ modell

• Installasjons tidspunkt (år)

Dersom det ikke er gjort endringer siden 2006, skal dette også oppgis til HMS konsulent Øivind Bragå i sameiet, slik at vi kan lage en ny oppdatert liste/ tabell og sende til Feiervesenet.

Tilbakemeldingen kan sendes til Øivind Bragå på e-post: bragaoivind@gmail.com eller telefon 91396951.

Vennlig hilsen

Glommen Terrasse Sameie

Erik Magnus Paulsen

Styreleder