19. september 2022

Nymalt i dag.

I dag er skapet for farlig avfall og ståldørene til søppelrom og garasje nymalte.

De falt mere inn i landskapet.

Styret