31. januar 2018

Området rundt Glommen terrasse

Øverste bilde er Skipsanker og Isegran fort Bilde til venstre er fra "Grundmurende i Gamlebyen" sett fra Isegran Bilde til venstre er tatt fra Glommen terrasse og viser Glomma om vinteren. Isegran Fort er et fort beliggende på en 80 mål stor øy i Fredrikstad. Fortet omtales første gang i 1287 i islendingen Gottskalks annaler. Øya Isegran stikker ut fra nordspissen av Kråkerøy og deler Glommas utløp i to, Østerelva og Vesterelva. Jarlen av Borgarsyssel, Alv Erlingsson, hadde en liten festning her bygget i tre og stein på slutten av 1200-tallet. Tømmerborgen ble ødelagt i 1287 av kongens store hærstyrke. I dag er ingen spor av Alv Erlingssons festning, men restene av skansen ble en del av Fredrikstads forsvarsverker på midten av 1600-tallet. Tårnet på Isegran ble bygd i tidsrommet 1674-1742, og senere [når?] betydelig restaurert. I 1670-årene ble Isegran forsterket for moderne krigføring og admiral Peter Wessel Tordenskiold brukte det som en viktig base under den store nordiske krigen. Isegran var fram til 1680 også landets eneste orlogshavn. På Isegran står for øvrig Fredrikstads eldste trebygning – det over 300 år gamle «Empirehuset». Opprinnelsen til navnet «Isegran» er uklar, men det kan være en forvanskning eller avledning av Île Grand, fransk for den store øya.