14. juni 2018

Plensa-hodene - den beste eksponeringen av kunstverket er uten båter.

DEBATT: Plensa-hodene - den beste eksponeringen av kunstverket er uten båter DNB-stiftelsen har gjennom et prosjekt de kaller «Kulturstopp» gitt Plensa-hodene i gave til Fredrikstad kommune. Kunstneren selv, Jaume Plensa, har bestemt at kunstverket skal plasseres på Phønixbrygga, som dermed blir en del av kunstverket. Plasseringen syd for biblioteket er god, siden området er åpnet opp og forvandlet til et grøntanlegg som forlenger parken rundt biblioteket. Hva med båtene som ligger fortøyd langs Phønixbrygga foran kunstinstallasjonen? De fremstår nå som fremmedelementer som ødelegger – og til dels skjuler – innsynet til kunstverket. Passasjerene på byfergene, så vel som de som ferdes på Kråkerøysiden, får ikke den opplevelsen av kunstverket som de burde ha fått. Da Fredrikstad kommune besluttet å endre Phønixbryggens funksjon til park, må det antas at båtenes fremtidige havneplass ble vurdert. All sunn fornuft tilsier at båtene må tilbys havneplass andre steder, slik at eksponeringen av kunstverket optimaliseres. Kai-fronten langs hele Phønixbrygga bør være «ren», uten båter og gamle bildekk. Lars Carlheim Kråkerøy