15. november 2018

Oppjustert krav til Elbil lader i Glommen terrasse sameie.

Styret i Glommen terrasse sameie vedtok 14. november 2018 at alle nyetableringer av ladestasjon i garasjen skal følge ekspertgruppens anbefaling: Ekspertgruppen i DSB ( Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap) og Norsk elbil forening tilråder en hurtig oppgradering til ladeløsningen «Mode 3 – type 2», jf. NEK IEC 62 196. Dette anbefales for all nyinvestering eller oppgradering av eksisterende ladepunkt – enten disse tilbys av offentlige eller private aktører. Ved salg av nye elbiler som er mode 3-kompatible, bør det etableres tilsvarende løsning for private ladepunkt (for eksempel i elbileiers hjem). » « Gruppen erkjente imidlertid at offentlige ladepunkter bør ha støtte for «Mode 1» og «Mode 2» - av hensyn til eksisterende elbilpark. Ladestrøm for de to sistnevnte systemer, gitt en rimelig overgangsperiode, må begrenses til en maksimal ladestrøm på 10 A. Ovennevnte gjelder også lading av hybridbiler. Tilrådningen fikk støtte fra hele ekspertgruppen. » Sitat fra NEK EV forum. PS! du finner hele bestemmelsen om etablering av Elbil lading på hjemmesiden under informasjon/beboere. NB! husk at du må være innlogget for å komme inn på informasjon/beboere/etablering av ladepunkt for elbil.