23. desember 2018

Behandling av julepapir og elektronikk i Julen

Julepapir Fredrikstad kommune har sendt oss sekker beregnet for julepapir. Det er stoffer i en del av dette papiret som er av en slik beskaffenhet at det ikke bør brennes sammen med vanlig husholdningsavfall. Sekkene ligger i rommet ved siden av postkassene. De kan fylles med julepapir og legges ned i avfallsrommet. De røde boksene i avfallsrommet er beregnet bare for retur av ”små-elektronikk”. Større elektronikk kan returneres til forretninger som selger elektriske artikler. De har plikt til å ta produkter i retur- kostnadsfritt.