11. februar 2019

Kvartett overtar City Scene-driften i mars. Vår egen Georg Bjørnson skal styre økonomien.

Utdrag fra Fredrikstad Blad tirsdag 11.februar 2019: Kulturværste sa opp sin avtale til nyttår, og nå er det klart at firspannet Bjørn Halstensen, Jon Harald og Georg Bjørnson samt Gorm Lundgren fra Vestfold, skal drifte scenen i inntil fire år fra 1. mars. Bjørn Halstensen har et enormt kontaktnett lokalt og nasjonalt, og Jon Harald Bjørnson har sitt, men ikke nødvendigvis i samme terreng som Bjørn. Men sammenlagt har de et stort nedslagsfelt, og kan hente inn mange type musikere og artister. – Og jeg er med som festbrems, sier Bjørnson senior med et smil. Han tar en viktig rolle, den på bakrommet med et ekstra blikk på økonomien. Det kan bety noen nei. De tre kjenner hverandre godt, ikke minst gjennom Østfold Music Production. Nå har de blitt fire, og gått sammen i City Scene Produksjoner AS. – Vi har god erfaring med å bygge kulturhus for en kveld, sier Georg Bjørnson og sikter til suksessene på Isegran i 2013, 2014 og 2016. Denne sommeren kommer Robert Wells. Inntil fire år Det er nemlig gjort en avtale om to pluss to år, og første oppgave er å oppdatere scenen rent teknisk sett. Gorm Lundgren er ressursen på den tekniske siden – med bøttevis av erfaring og kontakter i lydteknikk og produksjon. Mannen fra Sandefjord er opptatt av at stedet ikke er avhengig av en spesiell tekniker, men at det fungerer uansett hvem som skal bruke scenen. Derfor må teknikk være på stell. – Og jeg brenner for at vi skal hjelpe de yngre kreftene med proft lys og lyd, slik at de kan få skinne på scenen, sier han. Daglig leder Arild Bekken i Brødrene Bøckmann A/S sier at de er opptatt av at scenen kan brukes som en del av huset, siden den likevel står der, og da bør den brukes. Ofte. Eierne er innstilte på å ta den nødvendige oppgraderingen av scenen. City Scene sto klar i 2005, og bærer nå preg av tidens tann. – Vi får starte med å se på det tekniske, farger, lys og nivåforskjellene. Vi aner godt hvor skoen trykker, sier Bekken Jens Olav Simensen har vært prosjektleder for å finne frem til nye, profesjonelle samarbeidspartnere. Stort publikum – City Scene er viktig for hotellet, og nå har vi store forventninger med å få frem identiteten. For scenen bør være til for hele Nedre Glomma, mener han. Bjørn Halstensen sier på vegne av den nye kvartetten at de har ideer, og det har allerede vært møter. Utover våren er de trolig kommet lenger i å programmere scenen med opptredener, eventer og forestillinger. I februar er det jo Fredrikstadungane som har spilt «Narnia – løven, heksa og klesskapet». – Vi sikter mot et godt og variert program for alle aldre. Vi skal se etter nasjonale og lokale artister og tenker at det skal være lav terskel, sier Halstensen.