14. mars 2019

Hvor mye kan man eie i et sameie?

JUSS :Er det fritt frem å eie så mange leiligheter du vil i et boligsameie? Til forskjell fra i borettslag, hvor man i utgangspunktet kun kan eie en leilighet, er det åpning for å eie flere leiligheter i et boligsameie. I dagens eierseksjonslov er det et forbud mot å kjøpe flere enn to seksjoner. Dette har så langt blitt håndhevet av Statens Kartverk. Om man prøver å kjøpe leilighet nummer tre vil man bli nektet tinglysning. – Disse reglene har vist seg lette å omgå. Hvis man i dag kjøper to leiligheter er det ikke noe i veien for at kona kjøper leilighet nummer tre og fire. Det er heller ikke noe i veien for at man oppretter et selskap som kjøper de to neste leilighetene. Selskapet kan være heleid av den samme personen som allerede eier to leiligheter. Om man vil kjøpe ytterligere to leiligheter er det bare å opprette et nytt selskap, sier advokat Espen Kheradmandi i Huseiernes Landsforbund. Ny lov på trappene Da den nye eierseksjonsloven ble vedtatt på våren 2017, ble det gamle forbudet videreført. Stortinget ønsket samtidig å utrede muligheten for å stanse disse omgåelsene. Departementet foreslo derfor at en kjøper «alene eller sammen med nærstående» ikke kan bli eier av mer enn to leiligheter i samme sameie. Listen over nærstående knytter man til lignende regler i aksjeloven. – Det betyr altså at verken kona, samboeren eller barna kan kjøpe en leilighet nummer tre i sameiet. Det er selvfølgelig et unntak om de selv har tenkt til å bosette seg der. I tillegg vil det også bli forbudt å kjøpe leilighet nummer tre ved hjelp av et selskap, sier han. Forslaget er sendt til behandling i Stortinget og skal etter planen behandles der den 26. mars i år. Innlegget er hentet fra Hus & Bolig - Huseierenes Landsforbund