24. mars 2019

Frist for å melde seg på prosjekt «Solcelle gruppe» i Glommen Terrasse Sameie.

Styret viser til Fredrikstad Energi Salg (FES)sitt tilbud om etablering av solceller på Glommen Terrasse Sameie som ble vist på sameiermøte 13.Mars. Frist for påmelding til interesse gruppen er innen tirsdag 26.mars. For at «Solcelle gruppen» skal opprettes må det være minst 8 interessenter. Vennlig hilsen Erik Magnus Paulsen Styreleder