11. april 2019

Asfaltering av garasje innkjøring er avlyst.

Det har oppstått komplikasjon i forbindelse med løfting av overvannsrenne ved innkjøring til fellesgarasje. Det er brudd i avløpsrøret i grunn som tar i mot regnvannet fra Glommen Brygge og vårt bygg. Dette må repareres før vi går videre med asfalteringen. Vi gjør Sørlie i Glommen Brygge oppmerksom på saken og søker samarbeid videre med dem om utbedring. Det er nå fri passering til og fra garasjen. Vennlig hilsen Styret V/ Arnfinn Holt