19. juni 2019

Ombygging/asfaltering ved garasjenedkjørsel skjer i morgen torsdag 20..juni fra kl.08:00 til 12:00

Vi har fått ny dato fra entreprenør for de tidligere varslene om asfaltering av garasjenedkjørsel. Vi gjør denne ombyggingen fordi lave biler subber ned i bakken ved utkjørsel. I perioden mellom kl.8:00 til 12:00 vil det ikke være mulig med ut og innkjøring til fellesgarasje anlegget. Vennlig hilsen Styret V/ Arnfinn Holt