28. august 2019

Vi har fått 2 nye dunker til retur av «glass og metallemballasje»

I dag har vi også fått en fin brosjyre i postkassen fra Fredrikstad Kommune som beskriver hvordan vi skal forholde oss til kildesortering. Hente rute for tømming i Svingen for glass og metallemballasje er: 12 ( 2.oktober og 28.november 2019)